Redegørelse om Erhvervslivet, EU-implementering og reguleringen 2015

Redegørelse om Erhvervslivet, EU-implementering og reguleringen 2015
30-05-2016
Publikation
Det er en hovedprioritet for regeringen at skabe vækst og flere private jobs i hele Danmark. Helt centralt for dette er, at der skal skabes bedre rammevilkår for virksomhederne, så det bliver lettere at drive virksomhed i Danmark. Virksomhederne skal ikke bruge tid på unødvendige administrative krav eller have unødige omkostninger som følge af regler, der kunne udformes eller håndhæves enklere. Unødigt bebyrdende regler hæmmer konkurrenceevnen og optager ressourcer, der ellers kunne være anvendt i virksomhedernes drift og udvikling.
Download publikation