Strategi for vækst gennem deleøkonomi

Deleøkonomi er et område, som er i hastig vækst. Der ligger et stort vækstpotentiale i deleøkonomien, som både gavner miljøet, vores privatøkonomi og samfundsøkonomien. Med denne strategi fremlægger regeringen en række initiativer, der skal ses som første skridt på vejen til at understøtte udviklingen af deleøkonomien i Danmark.

Læs pressemeddelelsen

Tema