Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse

Regeringen har gennemført over halvdelen af de mere end 120 initiativerne fra udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark.

Læs pressemeddelelsen

Tema