Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen

14-03-2017
Publikation

rhvervsministeren har drøftet rapporten med erhvervsminister de politiske partier. Det er Finanstilsynets endelige undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-Papers”. Ifølge redegørelsen har bankerne ikke haft tilstrækkelig fokus på hvidvaskreglerne, og erhvervsministeren vil nu drøfte konkrete initiativer med partierne.

Læs pressemeddelelsen

Download publikation