Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2016

Redegørelse om erhvervslivet og reguleringen 2016
09-05-2017
Publikation

Redegørelsen viser, at danske virksomheder i 2016 fik lettet byrder for 1,1 mia. kr. Samtidigt har fælles ikrafttrædelsesdatoer, regeringens byrdestop og gennemførslen af en lang række regelforenklingsforslag gjort det nemmere at drive virksomhed i Danmark.

Læs pressemeddelelsen

Download publikation