Redegørelse om vækst og konkurrenceevne

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2017 viser, at Danmark fortsat er udfordret af lav produktivitet og lave erhvervsinvesteringer. Redegørelsen viser også, at de mest digitale virksomheder er de mest produktive, hvilket ifølge erhvervsminister Brian Mikkelsen understreger behovet for et skarpt digitalt fokus i danske virksomheder.

Læs pressemeddelelsen

Prøv selv at sammenligne Danmarks vækst med andre OECD-lande

Tema