Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse

30-04-2017
Publikation

Regeringen har gennemført over halvdelen af de mere end 120 initiativerne fra udspillet Vækst og udvikling i hele Danmark.

Læs pressemeddelelsen

Download publikation