Publikationer 2018

 • ""

  Making EU Trade in Services Work for All

  Publiceret 29-11-2018
  Publikation

  En ny rapport fra Copenhagen Economics viser, at handlen med tjenester bliver vigtigere for EU’s konkurrenceevne, men at der fortsat er et uudnyttet potentiale. Rapporten viser, at en fuld implement..

 • Det Nationale Turismeforum Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne

  Publiceret 23-11-2018
  Publikation

  Flere turister besøger Danmark, og de turister, der besøger os bruger flere penge og er tilfredse med deres ophold. Det viser en ny statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, der dog sam..

 • Data i menneskets tjeneste - Anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik

  Ekspertgruppen om dataetiks rapport

  Publiceret 22-11-2018
  Publikation

  Regeringen har modtaget anbefalinger fra Ekspertgruppen om dataetik. Anbefalinger som skal gøre arbejde med dataetik let og konkret og til et konkurrenceparameter for danske virksomheder. Ekspertgrupp..

 • Anbefalinger fra Vækstteam for handel og logistik

  Anbefalinger fra Vækstteam for handel og logistik

  Publiceret 19-11-2018
  Publikation

  Vækstteam for handel og logistik har givet 24 anbefalinger til regeringen. Rådene lyder bl.a.: Styrk vilkår for e-handel og brug Danmark som brand, sæt ind mod ulige konkurrence fra udlandet og fjern..

 • Udlånsredegørelse november 2018

  Erhvervsministeriets udlånsredegørelse efterår 2018

  Publiceret 12-11-2018
  Publikation

  Erhvervsministeriets udlånsredegørelse er i dag offentliggjort. Af redegørelsen fremgår blandt andet, at andelen af nye risikable boliglån er nedbragt markant siden 1. januar 2018, hvor nye retningsli ...

 • ""

  Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018

  Publiceret 01-11-2018
  Publikation

  Danske virksomheder klarer sig godt både i udlandet og i Danmark. Det smitter af på det danske velstandsniveau pr. indbygger, som er vokset lige så meget som fx Sveriges trods en årrække med lavere væ ...

 • Danmark: Et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv

  Vækstteam for kreative erhvervs rapport: Danmark: Et internationalt førende vækstmiljø for kreative erhverv

  Publiceret 29-10-2018
  Publikation

  Vækstteam for kreative erhverv har givet sine anbefalinger til regeringen, der skal hjælpe Danmark med at indtage en position som internationalt førende vækstmiljø.

 • ""

  25 years of the European Single Market

  Publiceret 27-09-2018
  Publikation

  Rapporten viser, at Danmark ikke er alene om at drage fordel af det indre marked. Rapporten understreger, at handlen med varer og tjenester inden for det indre marked er afgørende for den økonomiske a..

 • Strategi for cirkulær økonomi

  Strategi for cirkulær økonomi

  Publiceret 01-09-2018
  Publikation

  Med 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer sætter regeringen skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minim..

 • ""

  Iværksætterpanelets nye anbefalinger

  Publiceret 13-06-2018
  Publikation

  Iværksætterpanelet præsenterer deres nye anbefalinger, som skal adressere centrale udfordringer inden for adgang til udenlandsk talent, tiltrækning af kapital og udvikling af en stærk iværksætterkultu..