Afrapportering fra arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutter

Afrapportering fra arbejdsgruppen om lige konkurrencevilkår mellem penge- og realkreditinstitutter
08-01-2018
Publikation

Konkurrenceforholdet mellem pengeinstitutter og realkreditinstitutter er ikke blevet påvirket af refinansieringsloven. Sådan konkluderer den nedsatte arbejdsgruppe.

Download publikation