Strategi for Søfartssektorens Cyber- og Informationssikkerhed 2019 - 2022

""
07-01-2019
Publikation Aftaler og udspil Nyhed

Regeringen vil med forsvarsforliget 2018-2023 bl.a. styrke beskyttelsen af Danmark mod cybertrusler markant, og har på baggrund heraf fastlagt den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Med strategien igangsætter regeringen en række initiativer, der skal løfte de samfundskritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Søfart er udpeget som en af disse sektorer, der har særlig betydning for cyber- og informationssikkerheden i Danmark. Derfor skal det sikres, at der ligger en klar plan for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i sektoren, og det er formålet med denne strategi.

Cyber- og informationssikkerheden i søfartssektoren omfatter sikkerheden for sejlads i danske farvande samt sikkerheden for dansk-flagede skibe og deres besætning. Cybersikkerhed for skibe omfatter tjenester som trafikovervågning, advarsler og information til skibsfarten (AIS, NAVTEX), skibssystemer og software til skibets drift, herunder til fremdrivning og navigation. 

Download