Analyser af potentialer for og fodaftryk af biosolutionssektoren i Danmark

28-05-2021
Publikation

Biosolutions er en spirende dansk styrkeposition og en sektor, som rummer mulige løsninger på mange klimaudfordringer inden for bl.a. landbrug, materialer, fødevarer mm. Sektoren er blandt de erhverv, der skaber mest værdi pr. ansat i Danmark, og det anslås at danske biosolutionsvirksomheder eksporterer for 27 mia. kr. årligt. Biosolutions er et tværgående erhvervsområde, der omfatter udvikling og produktion af bl.a. enzymer, bakterier og biomaterialer, som anvendes til fx vaskepulver og nedbrydeligt plastik.

Fodaftryksanalysen viser, at der er et stort dansk erhvervspotentiale i at bringe biosolutions fra danske virksomheder i spil for at accelerere den grønne omstilling i andre erhverv både nationalt og internationalt. For at høste disse erhvervspotentialer viser analysen af sektorens potentialer og vækstvilkår, at der er behov for en systematisk erhvervspolitisk indsats og kommer med seks anbefalinger, til at skabe gode rammevilkår for sektoren.

Læs analysen for økonomisk, klima- og miljømæssigt fodaftryk af biosolutions i Danmark her

Læs analysen om biosolutions i Danmark – Analyse af bioøkonomiens potentialer og vækstbetingelser her