Rapport om stormflodsordningen

29-03-2017

Rapporten indeholder en række anbefalinger til ordningernes dækningsomfang, organisering og finansiering. Det er Udvalget til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne, som står bag rapporten.