Organisation

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst. Erhvervsministeriet arbejder med initiativer inden for områder som erhvervs- og finansiel regulering, konkurrence- og forbrugerforhold, erhvervsfremme mv.

Erhvervsministeriets koncern består af syv styrelser og en række institutioner. 

Arbejdsprogram 2018

De globale udviklingstendenser og hastigheden i ikke mindst den digitale udvikling sætter øgede krav til Erhvervsministeriet. Erhvervslivets rammebetingelser skal følge med udviklingen, hvilket stiller krav til fleksibilitet, agilitet og eksekvering, hvis ministeriet skal opleves som kompetent og relevant. Virksomheder og borgere skal opleve løsninger fra ministeriets side, som har en kvalitet og effektivitet, der er på højde med sammenlignelige lande. Vi skal derfor i såvel vores bidrag til politikudvikling som i drift og organisering løbende forholde os til, hvordan de globale udviklingstendenser påvirker vækstvilkårene for dansk erhvervsliv.

Departementets organisation

I departementet er der fire faglige områder. Området for samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering. Området for erhvervs regulering og internationale forhold. Området for finansiel sektor og vækstkapital. Og området for erhvervspolitik og planlægning. Ledelsessekretariatet understøtter ledelsen med ministerbetjening og kommunikation. Koncerncenter understøtter ledelsen med økonomi, HR og intern service. Klik på kasserne og læs mere områdernes arbejdsopgaver.

Mission, vision og værdier

Det er Erhvervsministeriets mission at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. Vores vision er at opnå Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed.

Styring og strategi

Erhvervsministeriet er organiseret som en koncern. Koncernstyringen omfatter en række fælles mål, strategier og politikker.

Tema