Vækstteam for handel og logistik

Regeringen sætter fokus på vækst i handels- og logistikerhvervene med etablering af et vækstteam for handel og logistisk. Vækstteamet skal komme med anbefalinger til regeringen om hvordan vi sikrer, at danske virksomheder ikke oplever unødige forhindringer, når de tager udfordringen op og griber de muligheder, som ny teknologi giver.

Danmark har brug for et stærkt handels- og logistikerhverv til gavn for både virksomheder og forbrugere. Derfor er det vigtigt, at myndighederne forstår virksomhedernes behov. Forbrugs- og produktionsmønstre under forandring giver nye udfordringer, men også muligheder for handels- og logistikerhvervet, og danske virksomheder skal ikke opleve unødige forhindringer, når de tager udfordringen op og griber de muligheder, som ny teknologi giver.

Danske forbrugere og virksomheder er i øjeblikket blandt de mest digitale i verden, men i en verden, hvor forbrugsmønstre ændrer sig markant, er det vigtigt, at vi ikke læner os tilbage. Der er fortsat stort potentiale i digitaliseringen, bl.a. for øget e-handel.

Vækstteamet for handel og logistik, skal derfor hjælpe med at identificere de barrierer, som handels- og logistikerhvervet oplever, og komme med anbefalinger til, hvordan vi fremover kan sikre vækst i handels- og logistikerhvervet.

Arbejdet påbegyndes i maj 2018 og vækstteamet forventer at afgive sine anbefalinger til regeringen ultimo oktober 2018.

Vækstteamets medlemmer er:

Formand:

Vækstteamets kommissorium

Tema