Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Arbejdsområder

Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe Europas bedste konkurrencevilkår. En stærk konkurrenceevne og en høj produktivitet er vigtige grundsten for, at Danmark fortsat kan skabe vækst og velstand. 

Erhvervsregulering og internationale forhold

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe stærke vækstvilkår for dansk erhvervsliv. Vi varetager danske virksomheders interesse i EU og udvikler politiske initiativer, der bidrager til en effektiv erhvervs- og forbrugerregulering, som understøtter væksten i danske virksomheder.

Finansiel sektor og vækstkapital

En sund og stabil finansiel sektor er afgørende for at kunne skabe vækst og udvikling i samfundet. Erhvervsministeriet fastlægger rammevilkårene for de finansielle virksomheder og markeder og har ansvaret for de offentlige institutioner, der skal understøtte udbuddet af vækstkapital på områder, hvor markedet fejler.

Erhvervspolitik og planlægning

Erhvervsministeriet arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner – life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt fiskeri, landbrug- og fødevarer.