Belønningsmedaljer

Indstilling til Den Kongelige Belønningsmedalje (privat ansatte) og Dronningens Fortjenstmedalje (offentligt ansatte).

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed, eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed.

Dronningens Fortjenstmedalje for offentligt ansatte kan tildeles efter 40 års uafbrudt ansættelse.

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde kan ikke give grundlag for tildeling af en medalje.

En ejer eller medejer, herunder en person med en betydelig aktiepost i virksomheden eller en person, der har væsentlig indflydelse i øvrigt eller gift med en sådan, kan ikke modtage medalje.

Akademisk personale kan ikke indstilles.

Indstilling skal være indsendt til ministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvis op mod 3 mdr. efter ansættelsesophøret.

Alene arbejdsgiveren har kompetence til at indstille medarbejdere.

Den elektroniske indstilling finder du her

Indstillingen til ministeriet består af to dele

1) Den skriftlige indstilling til departementschefen skal indeholde følgende:

  • En begrundelse på arbejdsgivers brevpapir med virksomhedslogo og med underskrift af en tegningsberettiget for virksomheden.
  • Begrundelsen skal indeholde en beskrivelse af, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats, herunder en egentlig beskrivelse af beskæftigelsesområder og faglig kunnen mm.
  • Begrundelsen skal afsendes som en PDF-fil i den elektroniske formular.
  • Indstillingen uploades sammen med den elektroniske formular.

2) Den elektroniske formular

Sagsbehandlingstiden

Sagsbehandlingstiden påvirker overrækkelsesdatoen

Det tager gennemsnitligt minimum 4½ måned at behandle en indstilling i ministeriet fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet. Datoen for overrækkelse skal derfor tilpasses denne og Kabinetssekretariatets sagsbehandlingstid. Vi anbefaler derfor, at virksomheden sender indstillingen i så god tid som muligt.

Vær desuden særligt opmærksom på, at i lighed med tidligere år bedes indstillinger til belønningsmedaljer og fortjenstmedaljer med overrækkelsesdato i juli, august, september og til og med medio oktober, være os i hænde senest 14. marts, grundet sommeraktiviteter i Kongehuset.

Når indstillingen (begrundelse og elektronisk formular) er udfyldt og afsendt digitalt, bliver en kvittering for modtagelse vist. Hvis du ikke modtager kvittering for indstillingen, bedes du henvende dig til medaljer@em.dk. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, kontakter ministeriet den indstillende virksomhed.

Såvel ministeriet som Kabinetsekretariatet kan fravige fra den oplyste sagsbehandlingstid.

Det er hendes Majestæt Dronningen, der beslutter tildeling af Den Kongelige Belønningsmedalje. Der er 2 måneders sagsbehandlingstid i Kabinetssekretariatet.

Den indstillende virksomhed får tilsendt medaljen fra Kabinetssekretariatet, hvis indstillingen bliver imødekommet. Dette sker som regel senest en uge før datoen for medaljeoverrækkelse.

Den indstillende virksomhed opkræves et gebyr på aktuelt 2.200,- kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Ved fremsendelse af medaljen vedlægges giroindbetalingskort til arbejdsgiveren. Gebyret kan ikke efterfølgende afkræves medaljemodtageren.

Efterfølgende frivillig audiens hos Hendes Majestæt Dronningen

Kongehusets hjemmeside

Indstillinger vedr. belønnings- og fortjenstmedaljer til andre ministerier

 

Kontakt

Har du spørgsmål?

Kontakt vores område for indstilling til belønningsmedaljer, hvis du har brug for hjælp til indstillingen, eller andre relevante spørgsmål.

medaljer@em.dk