Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Life science

En vækstmotor i dansk økonomi

Dansk life science er en branche i høj vækst og med høj produktivitet, og den fungerer som en vækstmotor i dansk økonomi. 

Danske Life Science virksomheder er blandt de førende på det globale marked for lægemidler og medicinsk udstyr, og life science er en central dansk styrkeposition.

Erhvervsministeriet har det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen, som ministeriet indgår i et tæt samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet om.

Erhvervsministeriet står generelt for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien og arbejder i løbende dialog med branchen på at forbedre life science industriens vækstvilkår.

Life science i tal

Værditilvækst

Værditilvæksten i life science er steget med 88% siden 2008 (inkl. forskning og udvikling)

Job

Life Science skabte job til 83.000 i Danmark i 2015

Vareeksport

Vareeksporten inden for life science blev fordoblet i perioden 2008 til 2017

Life science-industrien skaber stor værdi for dansk økonomi

Life science-industrien er en dansk styrkeposition med meget positiv påvirkning i forhold til den danske økonomi. Det viser en ny analyse, der er lavet for Erhvervsministeriet med en række nye hovedtal for life science-industrien.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Udviklingen i industrien er båret frem af intense investeringer i forskning og udvikling af life science-virksomheder selv, men også af samfundets investeringer i uddannelse og forskning. Det er altså vores fælles ambition om kvalitet i forskning og udvikling af dygtige mennesker her i Danmark, der leverer et afkast, som vi alle kan glæde os over.”

Læs pressemeddelelsen (21. februar 2019)

Regeringen styrker markedsføringen af Danmark som førende life science-nation

Som led i den målrettede internationaliseringsindsats i vækstplanen for life science styrker regeringen Healthcare Denmarks indsats med at promovere den danske life science-industri.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Life Science er en markant dansk styrkeposition med stor betydning for dansk økonomi. Derfor er det vigtigt, at vi har en samlet fortælling om life science i Danmark – til gavn for eksporten og investeringerne i Danmark. Den fortælling er det stærke offentlige-private samarbejde, der er samlet i Healthcare Denmark, med til at fortælle. Resten af verden skal også kende til life science-virksomhederne i Danmark og de danske rammevilkår for forskning, udvikling og vækst. ”

Læs pressemeddelelsen (10. december 2018)

Ny forening skal tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg

Som en del af vækstplanen for life science etablerer regeringen en ny national forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark. Det sker i samarbejde med regionerne og en lang række life science-virksomheder.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

”Stiftelsen af den nye forening til fremme af kliniske forsøg er en vigtig milepæl i forhold til at indfri regeringens ambitioner for den danske life science-branche. Life science er nemlig allerede en central dansk styrkeposition. Men for at vi kan stå endnu stærkere i fremtiden, skal vi sikre os, at der er gode muligheder for forskning og produktudvikling.”

Læs hele pressemeddelelsen (5. december 2018)

Vækstteam for life science

Regeringen nedsatte i juni 2016 Vækstteam for life science, som fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vækstvilkårene inden for life science styrkes samt bidrager til fremtidig vækst og jobskabelse i Danmark. Vækstteam for life science' anbefalinger blev afleveret til erhvervsministeren i marts 2017.

Vækstplan for life science

Vækstplanen for life science af 2. marts 2018 følger blandt andet op på vækstteamets anbefalinger, og med den politiske aftale om vækstplan om life science, som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 19. april 2018, sikres det, at initiativerne i vækstplanen realiseres.

Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i erhvervet med konkrete tiltag målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder.  Regeringen sætter med vækstplanen ind på 6 centrale områder, der forbedrer vækstvilkårene for life science:

Attraktivt at forske og udvikle i Danmark

Mere klinisk forskning til Danmark

En Lægemiddelstyrelse i topklasse

Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft

Flere startups og digital omstilling

Målrettet internationaliserings- indsats

Vækstplanens initiativer er fordelt på Sundheds- og Ældreministeriets, Udenrigsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets samt Erhvervsministeriets områder, og ministerierne samarbejder tæt herom.

Erhvervsministeriets indsats

Det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen er forankret i Erhvervsministeriets life science enhed, der blev etableret i april 2018 som opfølgning på vækstplanen. Enheden står for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien. Enheden har fokus på life science industriens vækstvilkår og har en løbende dialog med industrien, så der kan reageres hurtigt på nye teknologiske forretningsmodeller og markedsvilkår, herunder arbejdes på at fjerne unødige barrierer for erhvervets vækst- og udviklingsmuligheder.