Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Life science

Velfærd og vækst går hånd i hånd i dansk life science

Life science-branchen spiller en vigtig rolle for dansk økonomi ved at styrke væksten og bidrage økonomisk til vores velfærdssamfund. 

Life science er en dansk styrkeposition, og industrien leverer et stort og vigtigt bidrag til samfundsøkonomien – en årlig eksport på 108 milliarder kroner og kilde til 83.000 arbejdspladser.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Velfærdssamfundet er forudsætningen for et stærkt erhvervsliv, og et stærkt erhvervsliv er forudsætningen for velfærdssamfundet. Det synes jeg, at life science-industrien illustrerer godt. Samfundets investeringer i sundhedssektoren og forskningsinstitutionerne bliver til produkter og teknologi, som vi tjener gode penge på, og som samtidig gør rigtig god gavn ude hos patienterne.”

Life science i tal

Værditilvækst

Værditilvæksten i life science er steget med 88% siden 2008 (inkl. forskning og udvikling)

Job

Life Science skabte job til 83.000 i Danmark i 2015

Vareeksport

Vareeksporten inden for life science blev fordoblet i perioden 2008 til 2018. 

Nyt partnerskab skal sætte skub i udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger

Life science-industrien og det offentlige er gået i partnerskab om at skabe bedre rammer for innovative indkøb og udbud på sundhedsområdet inden for medicinsk udstyr. Det et sket som et led i regeringens arbejde med at styrke en indkøbspraksis i det offentlige, der sætter borgerens velfærd først, understøtter innovation og giver mere tid til omsorg for patienterne i sundhedsvæsenet.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

”Med partnerskabet ønsker regeringen at skabe samarbejde om indkøb mellem det offentlige og det private, hvor det er resultatet for patienten, der er det ultimative fokus. Her har life science-branchen en vigtig rolle at spille i forhold til at skabe den bedste behandling og sikre, at medarbejderne i sundhedsvæsenet får mere tid til omsorg for patienterne. Det ligger ud over den rolle branchen selvfølgelig også spiller ved at styrke væksten og bidrage økonomisk til vores velfærdssamfund.”

Læs pressemeddelelsen (1. november 2019)

Dansk-amerikansk samarbejdsaftale skaber nye muligheder for patienter og life science-virksomheder

Øget adgang til nye sundhedsteknologiske løsninger for danske patienter. Udsigt til at danske hospitaler og forskningsinstitutioner kan styrke deres samarbejde med amerikanske partnere. Og mulighed for at danske virksomheder kan indgå i programmer for innovation i samarbejde med iværksættere fra hele verden og markedsføre deres løsninger på det store amerikanske marked. Det er nogle af de fordele, der nu bliver rammesat med den nye samarbejdsaftale, en såkaldt BioBridge, mellem Danmark og den amerikanske gigant Texas Medical Center (TMC).

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

”Samarbejdsaftalen med verdens største sundhedskompleks er verdens største anerkendelse af Danmark som life science-nation. Ikke mindst vores dygtige virksomheder, vores stærke sundhedsvæsen og vores internationale forskningsmiljøer. Det har været særligt vigtigt for os, at den nye aftale sikrer en unik adgang til det amerikanske marked for danske life science-virksomheder.”

Læs pressemeddelelsen (30. september 2019)

Life science-industrien skaber stor værdi for dansk økonomi

Life science-industrien er en dansk styrkeposition med meget positiv påvirkning i forhold til den danske økonomi. Det viser en ny analyse, der er lavet for Erhvervsministeriet med en række nye hovedtal for life science-industrien.

Læs pressemeddelelsen (21. februar 2019)

Regeringen styrker markedsføringen af Danmark som førende life science-nation

Som led i den målrettede internationaliseringsindsats i vækstplanen for life science styrker regeringen Healthcare Denmarks indsats med at promovere den danske life science-industri.

Læs pressemeddelelsen (10. december 2018)

Ny forening skal tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg

Som en del af vækstplanen for life science etablerer regeringen en ny national forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark. Det sker i samarbejde med regionerne og en lang række life science-virksomheder.

Læs hele pressemeddelelsen (5. december 2018)

Vækstplan for life science

I juni 2016 fik et vækstteam for life science til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vækstvilkårene inden for life science styrkes samt bidrager til fremtidig vækst og jobskabelse i Danmark.  

Vækstteam for life science' anbefalinger udkom i marts 2017.

Vækstplanen for life science af 2. marts 2018 følger blandt andet op på vækstteamets anbefalinger, og med den politiske aftale om vækstplan om life science, som VLAK-regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 19. april 2018, sikres det, at initiativerne i vækstplanen realiseres. Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i erhvervet med konkrete tiltag målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder. Vækstplanen har fokus på 6 centrale områder, der forbedrer vækstvilkårene for life science:

Attraktivt at forske og udvikle i Danmark

Mere klinisk forskning til Danmark

En Lægemiddelstyrelse i topklasse

Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft

Flere startups og digital omstilling

Målrettet internationaliserings- indsats

Vækstplanens initiativer er fordelt på Sundheds- og Ældreministeriets, Udenrigsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets samt Erhvervsministeriets områder, og ministerierne samarbejder tæt herom.

Erhvervsministeriets indsats

Det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen er forankret i Erhvervsministeriets life science enhed, der blev etableret i april 2018 som opfølgning på vækstplanen. Enheden står for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien. Enheden har fokus på life science industriens vækstvilkår og har en løbende dialog med industrien, så der kan reageres hurtigt på nye teknologiske forretningsmodeller og markedsvilkår, herunder arbejdes på at fjerne unødige barrierer for erhvervets vækst- og udviklingsmuligheder.