Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Dansk turisme

Turismen i Danmark – et væksterhverv

Turismen er et væksterhverv, som skabte en omsætning på 128 mia. kr. og ca. 161.000 fuldtidsjob i Danmark i 2017. 

Flere og flere turister besøger Danmark. I 2018 blev der registreret 53,9 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er en fremgang på 3,0 procent i forhold til 2017.

Den nationale strategi for dansk turisme sætter en fælles retning for dansk turisme frem mod 2025. 

Turismeerhvervet dækker over en bred gruppe af erhverv, som bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse, og som er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Turismeerhvervet dækker bl.a. over hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger, rejsebureauer og restauranter. Dertil kommer de andre erhverv, som turismen også giver omsætning til, fx transport og detailhandel.

Den nationale strategi for dansk turisme

Med den nationale strategi for dansk turisme (september 2016) ønsker regeringen at styrke indsatsen for dansk turisme. Offentlige og private turismeaktører skal i fællesskab håndtere de udfordringer, som dansk turisme står overfor,og omfavne de muligheder, som ændrede tendenser åbner op for.

Pejlemærker frem mod 2025: 

 • Danmark skal have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
 • Turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025, svarende til en vækst på ca. 45 mia. kr. i forhold til 2014.
 • De udenlandske turister skal i 2025 være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Den nationale strategi for dansk turisme indeholder en række initiativer inden for fem strategiske indsatsområder: ”Mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper”, ”Bedre tilgængelighed, internet og skilte”, ”Bedre turistoplevelser i Danmark”, ”Moderne planlov og øget turismekapacitet” og ”Konkurrenceevne og gode rammevilkår”.

Den nationale strategi for dansk turisme

53,9 mio.

turismeovernatninger i Danmark i 2018. 

128 mia.

i turismeomsætning i 2017. 

3,8%

vækst i antal overnatninger i dansk turisme i 2015-2017. 

Den offentlige turismefremmeindsats

Der er to overordnede niveauer i den offentlige turismefremmeindsats i Danmark: ét decentralt og et nationalt niveau. Det decentrale niveau har en stærk kommunal forankring, og indsatsen skal frem mod udgangen af 2020 konsolideres i destinationsselskaber. Det nationale niveau omfatter: 

Her er et overblik over organiseringen af den offentlige turismefremmeindsats.

Det Nationale Turismeforum og Dansk Turismes Advisory Board

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Dansk Turismes Advisory Board har til opgave at rådgive Det Nationale Turismeforum. Begge organisationer er nedsat i etableret jf. lov om dansk turisme.

Medlemmerne af Det Nationale Turismeforum er:

 • Michael Dithmer (formand), departementschef, Erhvervsministeriet.
 • Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand, VisitDenmark.
 • Peter Højland, bestyrelsesformand, Wonderful Copenhagen.
 • Kjeld Zacho Jørgensen, bestyrelsesformand, Dansk Kyst- og Naturturisme.
 • Laila Kildesgaard, direktør, KL.
 • Pernille Kofod Lydolph, direktør, Destination Bornholm
 • Mette Broksø Thygesen, adm. direktør, Tycho Brahe Planetarium
 • Flemming Toft Andersen, adm. direktør, Feriepartner
 • Ole Sorang, nordisk marketing direktør, Radisson Hotel Group
 • Anette Therkelsen, lektor, ph.d. og vicedekan, Aalborg Universitet

Dansk Turismes Advisory Board har til opgave at rådgive Det Nationale Turismeforum.

Medlemmerne af Dansk Turismes Advisory Board for 2019-2023 er følgende:

 • Line Nørbæk (formand), erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet
 • Sune K. Jensen, fagleder, DI
 • Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Erhverv
 • Katia K. Østergaard, adm. direktør, HORESTA
 • Ole Andersen, direktør, DanHostel
 • Lars Thykier, adm. direktør, Danmarks Rejsebureau Forening
 • Carlos Villaro Lassen, adm. direktør, Feriehusudlejernes Brancheforening
 • Anja C. Jensen, næstformand, HK/Privat
 • Anker Madsen, chefkonsulent, Friluftsrådet
 • John Frederiksen, forhandlingssekretær, 3F
 • Morten Damgaard Nielsen, formand, Dansk Turismefremme
 • Jens Müller, formand, Danske Destinationer
 • Nils M. Jensen, direktør, Organisationen Danske Museer
 • Sif Holst, næstformand, Danske Handicaporganisationer
 • Katrine Barnkob Lindgreen, kontorchef, Miljø- og Fødevareministeriet
 • Ole Winther, kontorchef, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Lone Vingtoft, chefrådgiver, Danske Regioner
 • Henrik Ahlqvist, Chief Operating Officer (COO), Copenhagen Malmö Port
 • Observatør: Karoline Amalie Steen, kontorchef KL

Statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne

Statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne er Det Nationale Turismeforums årlige afrapportering af udviklingen i dansk turisme. Analysen samler viden om den generelle udvikling i turismen og fokusområder som har central betydning for dansk turisme.

Det Nationale Turismeforum - Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne 

Øremærkede midler til turisme

Der er øremærket midler til lokale og tværgående turismeprojekter under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

For at sikre sammenhæng i den strategiske indsats, skal Det Nationale Turismeforum bidrage til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats.

Det Nationale Turismeforums bidrag