Turisme

Turismen er et væksterhverv, som i 2016 skabte en omsætning på 108,1 mia. kr. og ca. 135.700 fuldtidsjob i Danmark. Flere og flere turister besøger Danmark. I 2017 blev der registreret 52,4 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er en fremgang på 1,8 procent i forhold til 2016. Dette svarer til knap 1 mio. flere overnatninger i Danmark. Den nationale strategi for dansk turisme sætter en fælles retning for dansk turisme frem mod 2025.

Turismeerhvervet dækker over en bred gruppe af erhverv, som bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse og som er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Turismeerhvervet dækker bl.a. over hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger, rejsebureauer og restauranter. Dertil kommer de andre erhverv, som turismen også giver omsætning til, fx transport og detailhandel.

Den nationale strategi for dansk turisme

I september 2016 præsenterede erhvervs- og vækstministeren den nationale strategi for dansk turisme.
Med den nationale strategi for dansk turisme ønsker regeringen af styrke indsatsen for dansk turisme. Offentlige og private turismeaktører skal i fællesskab håndtere de udfordringer, som dansk turisme står overfor, og omfavne de muligheder, som ændrede tendenser åbner op for.

Pejlemærker frem mod 2025: 

  • Danmark skal have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
  • Turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025, svarende til en vækst på ca. 45 mia. kr. i forhold til 2014.
  • De udenlandske turister skal i 2025 være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Den nationale strategi for dansk turisme indeholder en række initiativer inden for fem strategiske indsatsområder: ”Mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper”, ”Bedre tilgængelighed, internet og skilte”, ”Bedre turistoplevelser i Danmark”, ”Moderne planlov og øget turismekapacitet” og ”Konkurrenceevne og gode rammevilkår”.

Den offentlige turismefremmeindsats

Der er to overordnede niveauer i den offentlige turismefremmeindsats i Danmark: ét decentralt og et nationalt niveau. Det decentrale niveau har en stærk kommunal forankring og indsatsen skal frem mod udgangen af 2020 konsolideres i destinationsselskaber. Det Nationale niveau omfatter VisitDenmark, Wonderful Copenhagen (Dansk Storbyturisme), Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.

Det Nationale Turismeforum og Dansk Turismes Advisory Board

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark. Dansk Turismes Advisory Board har til opgave at rådgive Det Nationale Turismeforum. Begge organisationer er nedsat i etableret jf. lov om dansk turisme.

Statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne

Statusanalysen af turismens udvikling og konkurrenceevne er Det Nationale Turismeforums årlige afrapportering af udviklingen i dansk turisme. Analysen samler viden om den generelle udvikling i turismen og fokusområder som har central betydning for dansk turisme.

Øremærkede midler til turisme

Der er øremærket midler til lokale og tværgående turismeprojekter under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.