Turisme

Turismen er et væksterhverv, som i 2016 skabte en omsætning på 108,1 mia. kr. og ca. 135.700 fuldtidsjob i Danmark. Flere og flere turister besøger Danmark. I 2017 blev der registreret 52,4 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er en fremgang på 1,8 procent i forhold til 2016. Dette svarer til knap 1 mio. flere overnatninger i Danmark. Den nationale strategi for dansk turisme sætter en fælles retning for dansk turisme frem mod 2025.

Turismeerhvervet dækker over en bred gruppe af erhverv, som bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse og som er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Turismeerhvervet dækker bl.a. over hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger, rejsebureauer og restauranter. Dertil kommer de andre erhverv, som turismen også giver omsætning til, fx transport og detailhandel.

De seneste års fremgang i dansk turisme er primært drevet af en markant vækst i storbyturismen på 93 pct. fra 2008 til 2017, samt en vækst på 16 pct. i erhvervs- og mødeturismen i samme periode. Antallet af overnatninger i kyst- og naturturismen har også vokset fint fra 2008 til 2017 med en vækst på 9 pct. i perioden. Siden 2013 har der været positiv vækst i alle forretningsområder og alle regioner.

Konkurrencen om turisterne er dog fortsat hård, men Danmark har fortsat en stærk position i den nordiske konkurrence om udenlandske overnatninger. I perioden 2008 til 2017 har hele det nordeuropæiske konkurrentfelt set en positiv udvikling i antallet af udenlandske turisters overnatninger.. Turisterne er overordnet set tilfredse med deres ophold i Danmark. 

Den nationale strategi for dansk turisme

I september 2016 præsenterede erhvervs- og vækstministeren den nationale strategi for dansk turisme.
Med den nationale strategi for dansk turisme ønsker regeringen af styrke indsatsen for dansk turisme. Offentlige og private turismeaktører skal i fællesskab håndtere de udfordringer, som dansk turisme står overfor, og omfavne de muligheder, som ændrede tendenser åbner op for.

Pejlemærker frem mod 2025: 

 • Danmark skal have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
 • Turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025, svarende til en vækst på ca. 45 mia. kr. i forhold til 2014.
 • De udenlandske turister skal i 2025 være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Den nationale strategi for dansk turisme indeholder en række initiativer initiativer inden for fem strategiske indsatsområder: ”Mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper”, ”Bedre tilgængelighed, internet og skilte”, ”Bedre turistoplevelser i Danmark”, ”Moderne planlov og øget turismekapacitet” og ”Konkurrenceevne og gode rammevilkår”.
Det Nationale Turismeforum vil løbende følge gennemførelsen af strategien og udviklingen i dansk turisme, herunder i forhold til de opstillede pejlemærker og med henblik på at identificere behov for supplerende initiativer og indsatser.

National strategi for dansk turisme

Lov om dansk turisme 

En ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats trådte i kraft 1. januar 2015, hvor Det Nationale Turismeforum, Dansk Turismes Advisoryboard og tre udviklingsselskaber med ansvar for henholdsvis kyst- og naturturismen, storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen blev nedsat.

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark.

Det Nationale Turismeforum består af en formand og 7 andre medlemmer: 
 • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet (formand)
 • Henning Steffen Christensen, direktør, Region Nordjylland (næstformand)
 • Diana Arsovic Nielsen, direktør, Region Hovedstaden
 • Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand, VisitDenmark
 • Laila Kildesgaard, direktør KL
 • Lars Liebst, adm. direktør, Tivoli
 • Kirstin Blomgren, ejer, Bornholmtours
 • Janne J. Liburd, Professor, Syddansk Universitet  
Dansk Turismes Advisoryboard har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum og består af formand, Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet, 14 medlemmer fra det brede turismeerhverv, to ministerier og to observatører fra KL og Danske Regioner.