Virksomhedernes samfundsansvar

Danmark og danske virksomheder er og skal fortsat være drivende i arbejdet for at styrke forretningsdrevet samfundsansvar – også kaldet Corporate Social responsibility. Gennem virksomheders samfundsansvar er det muligt at kombinere innovation, produktivitet og vækst samt socialt ansvar, respekt for menneskerettigheder og bæredygtighed.

Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidig bidrage til at løse lokale, nationale og globale samfundsmæssige udfordringer. Når indsatsen hænger sammen med forretningen, kan samfundsansvar skabe værdi for virksomheden og være med til at styrke virksomhedens konkurrenceevne og vækst. Dermed skabes der fælles værdi for både virksomhed og samfund.  

Ansvarlighed og vækst skal gå hånd i hånd og skabe fælles værdi for både virksomhed og samfund. Regeringen har nedsat Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, der er regeringens nye platform for dialog om, hvordan samfundsansvar og vækst kan gå hånd i hånd. Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst skal blandt andet indsamle og formidle viden om tendenser inden for samfundsansvar og socialøkonomi, fremme partnerskaber og dialog mellem virksomheder og interessenter på feltet og bidrage til regeringens politikudvikling på området.  

Dialogforum for samfundsansvar og vækst

Rapportering om samfundsansvar

Siden 2009 har de største virksomheder i Danmark været forpligtet til at redegøre for deres arbejde med samfundsansvar. I 2015 vedtog Folketinget en ændring af reglerne for rapportering. Det er frivilligt for danske virksomheder, om de ønsker at arbejde med samfundsansvar. Lovkravet betyder dog, at de største virksomheder har pligt til at være åbne om deres arbejde med samfundsansvar og skal begrunde deres fravalg, hvis de ikke har en politik på området. Som noget nyt skal virksomhederne forholde sig specifikt til miljø, sociale og medarbejderrelaterede forhold, antikorruption og bestikkelse mm. 

De nye regler træder i kraft i to tempi i hhv. 2016 og 2018. 

Samfundsansvar.dk 

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Mæglings- og klageinstitutionen blev oprettet for at varetage to formål. Dels skal institutionen sikre, at danske virksomheder kan få adgang til en troværdig, forudsigelig og gennemskuelig håndtering af tvister om brud på OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Dels får arbejdstagere, miljørepræsentanter, andre virksomheder og lignende fra hele verden et sted at gå til, hvis de oplever, at danske virksomheder handler i strid med OECD’s retningslinjer. Mæglings- og klageinstitutionen er dermed også et sted, hvor sager om krænkelser kan rejses, dokumenteres og offentliggøres. 

Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd