Finansielle markeder

Det er vigtigt, at de finansielle markeder er effektive og gennemsigtige, da de er med til at sikre, at investeringer når frem til produktive virksomheder, så de kan opnå vækst og skabe arbejdspladser.

De finansielle markeder bidrager til, at der sker en effektiv fordeling af opsparede midler til virksomheder, der har behov for finansiering og kan skabe det bedste afkast til investorerne. Det sker ved at bringe købere og sælgere sammen, så de kan handle eksempelvis aktier og obligationer. 

Erhvervsministeriet arbejder for, at markederne skal være så effektive så muligt, og at der skal være den størst mulige gennemsigtighed. Det sker blandt andet gennem forhandlinger på EU-niveau, hvor en række af de centrale regelsæt er forankret. 
Det drejer sig ikke mindst om MIFID/MIFIR, der udstikker retningslinjerne for handel med finansielle instrumenter i EU. EMIR, der regulerer handel med visse typer af derivater. UCITS og FAIF, der regulerer kollektive investeringer og MAD/MAR, der forebygger markedsmisbrug.

Der er ligeledes regler for handel med visse typer af derivater (EMIR, kollektive investeringer (UCITS og FAIF) og markedsmisbrug og markedsmanipulation (MAD/MAR))

Handel med finansielle aktiver foregår i stadigt stigende omfang på tværs af landegrænserne. Den stigende finansielle integration er med til at nedbringe virksomhedernes kapitalomkostninger og forbedre afkastet på investorernes opsparing. Samtidig kan åbne finansielle markeder være med til at sikre en bedre risikospredning i forbindelse med virksomhedernes kapitalfrembringelse og forbrugernes opsparing. 

Det er i Danmark Finanstilsynet, der fører tilsyn med de finansielle markeder og aktører.