Realkreditinstitutter

Realkreditinstitutterne i Danmark har en vigtig funktion i dansk økonomi, da de bl.a. finansierer mange danskeres boligkøb. Det samlede realkreditudlån i Danmark er stort, men er samtidig baseret på principper og regler, der betyder, at udlånene typisk er forbundet med lav risiko.

Danske realkreditinstitutter baserer sig på en forretningsmodel, som på mange måder er unik i forhold til resten af verden. Et grundlæggende princip er, at institutternes udlån sikres med pant i fast ejendom, og at udlånet finansieres ved udstedelse af obligationer.  Derfor har lånene typisk lav risiko. Realkreditinstituttet har ingen indflydelse på renten på de ydede lån - den bestemmes af udviklingen på obligationsmarkedet.

Det danske realkreditsystem er underlagt en række regler, der er med til at opretholde stabiliteten og dermed sikrer tryghed og sikkerhed på boligmarkedet. Der er eksempelvis regler vedrørende grænser for rente- og valutarisiko, likviditetsmæssige ubalancer, og afdragsfrihed. Derudover gælder de generelle regler for finansielle virksomheder om fx kapitalkrav, ledelse, god skik, aflønning mv. i lov om finansiel virksomhed. 

Det er Finanstilsynet, som fører tilsyn med realkreditinstitutterne. Finanstilsynet har udover de gældende regler indført en tilsynsdiamant, der opstiller pejlemærker for eksempelvis omfanget af udlånsvækst, afdragsfrihed og låntagers renterisiko.