Vækstkapital

Et velfungerende marked for risikovillig kapital er en forudsætning for vækst.

Særligt iværksættere og små og mellemstore virksomheder kan have svært ved at skaffe fuld finansiering af deres vækstplaner i markedet, både når de har brug for lånefinansiering og har brug for at rejse egenkapital. Mangel på finansieringsmuligheder kan betyde, at virksomheder med perspektivrige projekter ikke udvikler sig til vækstvirksomheder.

Vækstvirksomheder er vigtige, fordi de skaber job, har en høj produktivitet og udvikler nye arbejdsgange og produkter, som kan have en positiv afsmittende effekt på andre virksomheder. 

Et velfungerende marked for risikovillig kapital skal bidrage til, at nye ideer og innovationer bliver ført ud i livet og bidrager til væksten i Danmark. Derfor arbejder regeringen for at forbedre iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital gennem eksempelvis Vækstfonden og Dansk Vækstkappital, som stiller kapital til rådighed for bred gruppe af virksomheder med vækstpotentiale ligesom staten gennem EKF Danmarks Eksportkredit understøtter danske eksportørers vej ud på de globale markeder.