Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Arbejdsområder

Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Erhvervsministeriets arbejde understøtter samfundsøkonomi, en stærk konkurrenceevne og digitalisering i erhvervslivet.

Digital vækst

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men udvikling går stærkt, og andre lande rykker kraftigt på den digitale dagsorden. Hvis Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling, kræver det, at virksomhederne har gode rammer til at udnytte nye teknologier, og alle danskere skal har kompetencer til at begå sig i en digital fremtid.

National strategi for kunstig intelligens

På det digitale topmøde i marts 2019 lancerede regeringen en national strategi for kunstig intelligens, som sætter en fælles retning for arbejdet med kunstig intelligens i Danmark. Med strategien ønsker regeringen, at Danmark skal gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens

Teknologipagten

Regeringen har i foråret 2018 igangsat Teknologipagten, som gennem et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale, naturvidenskabelige og teknologiske område. 

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018

Regeringens "Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018" sætter vækstvilkårene i Danmark i et internationalt og historisk perspektiv. Hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande? Og går udviklingen i den rigtige retning?

Produktivitet og samfundsøkonomi

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. Ministeriet arbejder derfor med en række mikro- og makroøkonomiske områder for løbende at følge og benchmarke udviklingen i erhvervslivet.

Erhvervsministerens vækstteams og paneler

For at sikre, at erhvervslivet har konkurrencedygtige vilkår, som tager udgangspunkt i den virkelighed, virksomhederne møder, arbejder regeringen løbende med vækstteams og paneler. 

Grøn vækst

Verden er i gang med en massiv grøn omstilling som følge af befolkningstilvækst, urbanisering og menneskeskabte klimaforandringer. Det har bl.a. givet sig til udtryk i Paris-aftalen og FN’s 17 verdensmål. Gennemførslen af Paris-aftalens målsætninger forventes, at medføre investeringer for 13.500 USD frem mod 2030. Sådanne massive investeringer medfører store eksportmuligheder for danske grønne virksomheder, som dermed kan bidrage til at løse de globale udfordringer. 

Govtech

Erhvervsministeriet har igangsat en målrettet indsats indenfor govtech. ’Govtech’ (government technology) er en fællesbetegnelse for virksomheder – som oftest mindre virksomheder – gennem samarbejde med offentlige myndigheder leverer innovative og teknologiske ydelser inden for en lang række områder til både kommuner, regioner og stat.

Offentlig konkurrence

Erhvervsministeriet arbejder for, at offentlig-privat samarbejde og offentlige indkøb skal understøtte produktivitet, innovation og udvikling af markeder. Det offentlige køber hvert år ind for store beløb, og kan gennem offentlig konkurrence være med til at styrke det danske erhvervsliv og skabe vækst. Gennem lovgivning, analysearbejde og vejledning arbejder vi for at skabe de bedste rammer for den offentlige konkurrence, så den gavner både det offentlige og den private sektor.

Klimapartnerskaberne

Erhvervslivet har en vigtig rolle i indsatsen for at realisere regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningen i Danmark i 2030 og sikre, at den grønne omstilling bliver et grønt erhvervseventyr. Derfor har regeringen sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber, hvor man samarbejder om tiltag, der reducerer erhvervslivets udledninger af drivhusgas og styrker virksomhedernes grønne konkurrenceevne. Samtidigt er der etableret Grønt Erhvervsforum.