Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Arbejdsområder

Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Erhvervsministeriets arbejde understøtter samfundsøkonomi, en stærk konkurrenceevne og digitalisering i erhvervslivet.

Digital vækst

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men udvikling går stærkt, og andre lande rykker kraftigt på den digitale dagsorden. Hvis Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling, kræver det, at virksomhederne har gode rammer til at udnytte nye teknologier, og alle danskere skal har kompetencer til at begå sig i en digital fremtid.

Teknologipagten

Regeringen har i foråret 2018 igangsat Teknologipagten, som gennem et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale, naturvidenskabelige og teknologiske område. 

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018

Regeringens "Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018" sætter vækstvilkårene i Danmark i et internationalt og historisk perspektiv. Hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande? Og går udviklingen i den rigtige retning?

Produktivitet og samfundsøkonomi

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. Ministeriet arbejder derfor med en række mikro- og makroøkonomiske områder for løbende at følge og benchmarke udviklingen i erhvervslivet.

Erhvervsministerens vækstteams og paneler

For at sikre, at erhvervslivet har konkurrencedygtige vilkår, som tager udgangspunkt i den virkelighed, virksomhederne møder, arbejder regeringen løbende med vækstteams og paneler.

Det grønne vækstteam

Dansk erhvervsliv har i dag en særlig styrkeposition inden for produktion og udvikling af grøn energi- og miljøteknologi. Samtidig kan digitaliseringen i form af data, digitale service-platforme og smarte enheder få stor betydning for udviklingen af fremtidens forretningsmodeller på det energi- og miljøteknologiske område. 

Cirkulær økonomi

Regeringen sætter fokus på cirkulær økonomi, og de store potentialer en cirkulær tilgang rummer for danske virksomheder, for dansk økonomi og som en vej til en grøn og mere bæredygtig fremtid.