Digital vækst

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men udvikling går stærkt, og andre lande rykker kraftigt på den digitale dagsorden. Hvis Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling, kræver det, at virksomhederne har gode rammer til at udnytte nye teknologier, og alle danskere skal har kompetencer til at begå sig i en digital fremtid.

Strategi for Danmarks Digitale Vækst

Danmark skal være på forkant med den digitale udvikling og skabe vækst og velstand til gavn for alle i samfundet. Derfor har regeringen i januar præsenteret en Strategi for Danmarks digitale vækst med i alt 38 initiativer. Udspillet blev fulgt op af aftale om ”Initiativer for Danmarks digitale vækst”, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i februar 2018.

Med indsatsen igangsættes en række større initiativer bl.a.

  • Digital Hub Denmark – partnerskab for digital vækst
  • SMV:Digital
  • Teknologipagt
  • Teknologiforståelse i folkeskolen
  • Data som vækstdriver – fri adgang til DMI’s data
  • Agil regulering, der muliggør nye forretningsmodeller
  • Løft af IT-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder


Der er afsæt i alt 1 mia. kr. til initiativerne frem mod 2025, jf. aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. 

Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst

Redegørelsen giver status på digitaliseringen i samfundet og beskriver, hvordan anvendelsen af ny teknologi bidrager til at skabe øget produktivitet og vækst. Redegørelsen forventes i 2019 at gøre status for eksekveringen af Strategi for Danmarks Digitale Vækst, herunder erhvervslivets udnyttelse af digital teknologi, virksomhedernes rammebetingelser for den digitale omstilling og danskernes digitale parathed.