Digital vækst

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men udviklingen går stærkt, og andre lande rykker kraftigt på den digitale dagsorden. Hvis Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling, kræver det, at virksomhederne har gode rammer til at udnytte nye teknologier, og alle danskere skal har kompetencer til at begå sig i en digital fremtid.

Strategi for Danmarks Digitale Vækst

Danmark skal være på forkant med den digitale udvikling og skabe vækst og velstand til gavn for alle i samfundet. Derfor har regeringen i januar præsenteret en Strategi for Danmarks digitale vækst med i alt 38 initiativer. Udspillet blev fulgt op af aftale om ”Initiativer for Danmarks digitale vækst”, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i februar 2018.

Med indsatsen igangsættes en række større initiativer bl.a.


Der er afsæt i alt 1 mia. kr. til initiativerne frem mod 2025, jf. aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Se også:

Digitalt Topmøde

Som led i Strategi for Danmarks digitale vækst afholdes Digitalt Topmøde årligt. Topmødet gør status for, hvordan det går med den digitale omstilling i Danmark og kigge fremad mod de næste skridt som led i strategien.

Se også

Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst

Redegørelsen giver status på digitaliseringen i samfundet og beskriver, hvordan anvendelsen af ny teknologi bidrager til at skabe øget produktivitet og vækst. Redegørelsen forventes i 2019 at gøre status for eksekveringen af Strategi for Danmarks Digitale Vækst, herunder erhvervslivets udnyttelse af digital teknologi, virksomhedernes rammebetingelser for den digitale omstilling og danskernes digitale parathed.

Se også

Strategi for anvendelse af offentlige data

I 2018 lancerede regeringen Strategi for Danmarks digitale vækst og reformsporet Digital service i verdensklasse, hvori det blev besluttet at udarbejde en strategi for, hvordan offentlige data i højere grad kan bringes i spil.

Strategien skal bidrage til, at Danmark – inden for klare rammer – bliver bedre til at anvende data til at give borgere og virksomheder en mere sammenhængende og målrettet service. Strategien skal desuden skabe forudsætningerne for, at virksomheder kan bruge de mange offentlige data, som ikke er personhenførbare, til at skabe værdi for samfundet.

Strategien skal:

  • Skabe mere sammenhængende og målrettet service gennem data
  • Sikre klare rammer, så data anvendes trygt og sikkert for borgeren
  • Sikre bred anvendelse og nytte af data – også til private services

Strategien udarbejdes i et tværministerielt samarbejde.

Se også