Genstartsteams for eksporten er klar med anbefalinger

Den 15. september har Forum for genstart af dansk eksport og otte genstartsteams afleveret deres optegning af udfordringsbilledet for dansk eksport og en række anbefalinger til løsningstiltag til genstart af dansk eksport.

Regeringen nedsatte i august 2020 Forum for genstart af dansk eksport og otte genstartsteams for udvalgte eksportsektorer med henblik på at understøtte vigtige danske eksportmæssige styrkepositioners vej gennem krisen. Arbejdet følger op på Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer af 15. juni indgået mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.

Afrapportering fra Forum for genstart af dansk eksport

Forum for genstart af dansk eksport består af ledere fra erhvervslivet og fagbevægelsen. Forummet har bl.a. peget på, hvor udfordringer for eksporten kræver handling og hvilke tiltag, der kan gøre mest gavn i forhold til at understøtte danske eksporterhverv gennem COVID-19-krisen. Læs forummets afrapportering nedenfor: 

Afrapportering:

Afrapportering fra Forum for genstart af dansk eksport

Handout: Udfordringer for dansk eksport
Handout: Anbefalinger fra Forum for genstart af dansk eksport

Supplerende materiale:

Virksomhedsinterviews for at understøtte Forum for genstart af dansk eksport

Oversigt over offentlige eksportrelaterede tilbud til danske virksomheder

Anbefalinger fra de enkelte genstartsteams

Regeringens otte genstartsteams, er kommet med indspil til regeringen om, hvordan de mener, at regeringen kan hjælpe med at løse de udfordringer, de står overfor som følge af corona-krisen.

Du kan læse mere om anbefalinger fra de enkelte genstartsteams i materialet nedenfor:

Det Blå Danmark

Rapport med anbefalinger - Det Blå Danmark 

Life Science og biotek

Rapport med anbefalinger - Life Science og biotek

Supplerende materiale: Bilag til anbefalingsrapport - Genstartsteam for Life science og biotek - En grøn og sund genstart af Danmark

Mode og tekstil

Rapport med anbefalinger - Mode og tekstil

Supplerende materiale: Udfordringsbilledet for mode- og tekstilbranchen

Produktionsvirksomheder og grøn teknologi

Rapport med anbefalinger - Produktionsvirksomheder og grøn teknologi

Små og mellemstore virksomheder

Rapport med anbefalinger - Små og mellemstore virksomheder

Fødevaresektoren

Rapport med anbefalinger - Fødevaresektoren

Supplerende materiale: Situationsbeskrivelse - status for fødevareklyngens eksport og aktuelle udfordringer

Luftfart

Rapport med anbefalinger - Luftfart

Turisme og oplevelsesøkonomi

Rapport med anbefalinger - Turisme og oplevelsesøkonomi

Supplerende materiale: Notat - Turismens økonomiske betydning for Danmark.