Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne 2018

Gode rammevilkår for erhvervslivet skal understøtte Danmark som vækstnation.

Danmark som vækstnation

Regeringens erhvervsrettede vækstpolitik understøtter, at Danmark kan bevare positionen som et af verdens rigeste lande. Den erhvervsrettede vækstpolitik udvikles løbende og retter sig særligt mod seks områder for at understøtte, at virksomhederne har de bedste rammer for at skabe Danmark som vækstnation. 
""

Gode rammevilkår

Konkurrencedygtige skatter og afgifter, finansiel stabilitet, velfungerende infrastruktur
""

En økonomi i vækst er grundlaget for udviklingen i fremtidens velstand og velfærd. Derfor er det vigtigt at have fokus på de danske virksomheders vækstvilkår og konkurrenceevne.

Regeringens ambition er, at danske virksomheders rammebetingelser skal være blandt de bedste i verden. Regeringen vil derfor løbende overvåge danske virksomheders konkurrencevilkår og årligt benchmarke dem op imod andre lande.

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne sætter de strukturelle vækstvilkår i Danmark i et internationalt og historisk perspektiv. Den internationale benchmarking baseres som udgangspunkt på OECD-landene. Den tidsmæssige benchmarking måler udviklingen i de danske rammevilkår over en længere periode.

Hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande i forhold til fx produktivitetsniveau, arbejdsudbud, uddannelsesniveau og digitalisering? Og går udviklingen i den rigtige retning? Udviklingen på de forskellige områder er beskrevet i de enkelte kapitler i den årlige redegørelse om vækst og konkurrenceevne. Redegørelsen blev udgivet for første gang i 2006.