Teknologipagten

Med Teknologipagten har regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører givet håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompetencer og spore flere unge ind på STEM­-uddannelser.

Danske virksomheder oplever i dag stor mangel på ansatte med tekniske og digitale kompetencer. I takt med at avanceret teknologi og digitale løsninger udbredes, vokser virksomhedernes efterspørgsel efter fx ingeniører, dataloger, biostatistikere, elektrikere og andre personer med digitale, naturvidenskabelige og tekniske færdigheder – også kaldet STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering & Mathematics, dvs. teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik).

Regeringen igangsatte derfor i foråret 2018 en Teknologipagt, som gennem et tæt samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer og andre relevante aktører skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind i uddannelser inden for det digitale, naturvidenskabelige og teknologiske område. Teknologipagten er en del af strategien for Danmarks digitale vækst.

Teknologipagtens mål er at få flere til at interessere sig, uddanne sig og arbejde indenfor det digitale, naturvidenskabelige og tekniske område.

Konkret har regeringen sat et mål om, at 20 pct. flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor de såkaldte STEM-kompetencer. Hvis målsætningen realiseres, indebærer det, at Danmark om 10 år står med ca. 10.000 flere med STEM-uddannelser end hvad der ville have været uddannet uden en målrettet indsats. Dertil har regeringen sat mål om, at hhv. mindst 1 mio. danskere og 350 virksomheder inden udgangen af 2020 har deltaget i en indsats under Teknologipagten.

Teknologipagten engagerer mange partnere i over 70 indsatser, som er fordelt over hele landet og som dækker fra folkeskole til voksen- og efteruddannelse. Indsatser der på forskellig vis har som mål at få flere danskere til at tilegne sig STEM-kompetencer.

Der er nedsat et TeknologipagtRåd. Rådet skal være med til at sikre fremdrift og udbredelse af Teknologipagten. Fonden for Entreprenørskab er sekretariat for Teknologipagten og vil varetage det daglige arbejde og koordinere de projekter, der igangsættes.

TeknologipagtsRådet sekretariatbetjenes af Fonden for Entreprenørskab, som kan kontaktes på tlf. 31 40 28 69. Du kan læse mere om TeknologipagtRådet, Teknologipagten, og dens projekter på Teknologipagten.dk

Se også