Teknologipagten

Regeringen har i foråret 2018 igangsat Teknologipagten, som gennem et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale, naturvidenskabelige og teknologiske område. Teknologipagten er en del af strategien for Danmarks digitale vækst

Danske virksomheder oplever i dag stor mangel på ansatte med tekniske og digitale kompetencer. I takt med at avanceret teknologi og digitale løsninger udbredes, vokser virksomhedernes efterspørgsel efter fx ingeniører, dataloger, biostatistikere, elektrikere og andre personer med digitale, naturvidenskabelige og tekniske færdigheder. 

Derfor har regeringen i april 2018 igangsat en Teknologipagt, der skal få flere unge til at interessere sig, uddanne sig og arbejde indenfor det digitale, naturvidenskabelige og tekniske område. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet selv, der skal bidrage med konkrete indsatser. 

Regeringen har med Teknologipagten sat et mål om, at 20 pct. flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor de såkaldte STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik). Hvis målsætningen realiseres, indebærer det, at Danmark om 10 år står med ca. 10.000 flere med STEM-uddannelser end ellers – og det er oveni, hvad der er på vej som følge af de seneste års øgede optag på de videregående uddannelser.

På det faglærte område betyder det, at Danmark skal vende en faldende tendens i antal uddannede til en stigning. På det videregående niveau betyder det – sammen med de seneste års øgede optag på STEM-området – at Danmark over de kommende 10 år alt andet lige løfter sig op blandt de lande i OECD, hvor flest tager en STEM-uddannelse blandt de 18-40-årige.

Der er nedsat et TeknologipagtRåd (se nyhed her http://em.dk/nyheder/2018/04-19-regeringen-nedsaetter-teknologipagtraad), der sammen med regeringen (ved erhvervsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren) skal være med til at sikre fremdrift og udbredelse af Teknologipagten. Fonden for Entreprenørskab bliver sekretariat for Teknologipagten og vil varetage det daglige arbejde og koordinere de projekter, der igangsættes.

Hvis du er interesseret i at være med i Teknologipagten, så skriv til eller kontakt Fonden for Entreprenørskab på tlf. 31 40 28 69.

Se også:

Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst

Aftale om Digital Hub Denmark

Digital vækst