Belønningsmedaljer

Indstilling til Den Kongelige Belønningsmedalje (privat ansatte) og Dronningens Fortjenstmedalje (offentligt ansatte).

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed, eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed.

Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde kan ikke give grundlag for tildeling af en medalje. 

En ejer eller medejer, herunder en person med en betydelig aktiepost i virksomheden eller en person, der har væsentlig indflydelse i øvrigt eller gift med en sådan, kan ikke modtage medalje. 

Akademisk personale kan ikke indstilles. 

Indstilling skal være indsendt til ministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvis op mod 3 mdr. efter ansættelsesophøret.

Alene arbejdsgiveren har kompetence til at indstille medarbejderen. 

Da der kan forekomme fejl i den elektroniske indstilling, skal du være opmærksom på, om du modtager en kvittering på din skærm efter indsendelse af indstillingen. Du modtager ikke mail.

Hvis du oplever fejl i systemet. Bedes du tage et screendump og sende det til . Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Den elektroniske indstilling finder du her

Indstillingen til ministeriet består af to dele

1) Den skriftlige indstilling til departementschefen skal indeholde følgende:

 • En begrundelse på arbejdsgivers brevpapir med virksomhedslogo og med underskrift af en tegningsberettiget for virksomheden.
 • Begrundelsen skal indeholde en beskrivelse af, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats, herunder en egentlig beskrivelse af beskæftigelsesområder og faglig kunnen mm.
 • Begrundelsen skal afsendes som en PDF-fil i den elektroniske formular.

Indstillingen uploades sammen med den elektroniske formular.

2) Den elektroniske formular, hvor der skal oplyses følgende:

 • Cpr.nr.
 • Fulde navn og adresse på vedkommende der indstilles.
 • Titel – af hensyn til medaljens kategori. Hvis medarbejderen har haft ledelsesansvar bør dette beskrives (herunder hvor mange medarbejdere den pågældende har været leder for og i hvor mange år)
 • Aktuelt ansættelsessted
 • Ansættelsesdato – så vidt muligt dokumentation for ansættelsesforholdets varighed
 • Så vidt muligt dokumentation for ansættelse (dokument vedhæftes)
 • Fratrædelsesdato (skal oplyses, med mindre medaljemodtageren skal dekoreres for 50 års tro tjeneste eller derover og ikke fratræder stillingen)
 • Dato for medaljens overrækkelse
 • Bekræftelse på at medarbejderen har haft en uafbrudt ansættelse.
 • Evt. værnepligt i ansættelsesperioden (Hvis medaljemodtageren har været værnepligtig i ansættelsesperioden, skal dette anføres, da værnepligtstiden fratrækkes den samlede ansættelsestid)
 • Bekræftelse på at vedkommende har været ansat minimum 3/4-tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm i hele ansættelsesperioden (såfremt der har været/er tale om deltidsansættelse)
 • Virksomhedsnavn samt adresse, navn og titel på den person, som medaljen skal sendes til.
 • Kontaktoplysninger på en person i virksomheden, som ministeriet kan rette henvendelse til for yderligere information.

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitlig minimum 4½ måned at behandle en indstilling i ministeriet fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet. Datoen for overrækkelse skal derfor tilpasses denne og Kabinetssekretariatets sagsbehandlingstid. Vi anbefaler derfor, at virksomheden sender indstillingen i så god tid som muligt.

Vær særlig opmærksom på, at i lighed med tidligere år bedes indstillinger til belønningsmedaljer og fortjenstmedaljer med overrækkelsesdato i juli, august, september og til og med medio oktober, være os i hænde senest torsdag den 15. marts 2022, grundet sommeraktiviteter i Kongehuset.

Når indstillingen (begrundelse og elektronisk formular) er udfyldt og afsendt digitalt, bliver en kvittering for modtagelse vist. Hvis du ikke modtager kvittering for indstillingen, bedes du henvende dig til . Ved eventuelle tvivlsspørgsmål, kontakter ministeriet den indstillende virksomhed. 

Såvel ministeriet som Kabinetsekretariatet kan fravige fra den oplyste sagsbehandlingstid. 

Det er hendes Majestæt Dronningen, der beslutter tildeling af Den Kongelige Belønningsmedalje. Der er 2 måneders sagsbehandlingstid i Kabinetssekretariatet.

Den indstillende virksomhed får tilsendt medaljen fra Kabinetssekretariatet, hvis indstillingen bliver imødekommet. Dette sker som regel senest en uge før datoen for medaljeoverrækkelse.

Den indstillende virksomhed opkræves et gebyr på aktuelt 2.200,- kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Ved fremsendelse af medaljen vedlægges giroindbetalingskort til arbejdsgiveren. Gebyret kan ikke efterfølgende afkræves medaljemodtageren.

Efterfølgende frivillig audiens hos Hendes Majestæt Dronningen

Kongehusets hjemmeside

Indstillinger vedr. belønnings- og fortjenstmedaljer til andre ministerier