Disruption Taskforce

Enheden bidrager til at omsætte den digitale og teknologiske udvikling på hele ministerområdet.

Disruption Taskforcen skal:

  • understøtte styrelser og departement til at omsætte den digitale og teknologiske udvikling i praksis
  • bidrage til vidensdeling af best practices på tværs af hele ministerområdet
  • være inspirator for, hvordan man kan anvende ny teknologi
  • udfordre utidssvarende lovgivning og systemer på ministerområdet
  • udvikle et digitalt mind-set i samarbejde med Koncern HR

Disruption Taskforcen er en tværgående enhed med et ambassadørkorps forankret i alle styrelser og i departementets faglige områder.