Erhvervspolitik og planlægning (område 4)

Område 4 arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner – life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt fiskeri, landbrug- og fødevarer. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling.

Område 4 arbejder med:

 • Planlov
 • Byudvikling og smart cities
 • Boligregulering
 • Regionale og kommunale erhvervsforhold, herunder Danmarks Vækstråd
 • Erhvervsfremmesystemet, herunder innovation og markedsmodning
 • Event og markedsføringskonsortier
 • Landdistriktspolitik 
 • Fingerplanen og hovedstaden 2030
 • Vækstvilkår for turismeindustrien
 • Vækstvilkår for life science-industrien
 • Vækstvilkår for landbrugs- fødevare- og fiskerierhvervet
 • Kreative erhverv og design
 • Forsvarsindustrien og industrisamarbejde
 • Luftfart
 • Tour de France til Danmark

Område 4 har et tæt samarbejde med andre ministerier, VisitDenmark, Design Society, interesseorganisationer og erhvervslivet. 

Læs mere om Område 4's arbejdsområder