Erhvervsregulering og internationale forhold (område 2)

I Område 2 arbejder vi for at skabe stærke vækstvilkår for dansk erhvervsliv. Vi varetager danske virksomheders interesse i EU og udvikler politiske initiativer, der bidrager til en effektiv erhvervs- og forbrugerregulering, som understøtter væksten i danske virksomheder. Og vi er med til at sikre et højt juridisk niveau i ministeriet.

Området arbejder bl.a. for

  • effektive konkurrencevilkår og gode forbrugerforhold
  • at det skal være let og enkelt at drive virksomhed i Danmark 
  • gode internationale rammevilkår for erhvervsliv og forbrugere
  • at sikre et højt juridisk niveau på ministerområdet

I det erhvervsjuridiske område er vi organiseret i 2 nationale og et internationalt team, samt en tværgående juridisk enhed.

I de nationale teams beskæftiger vi os med bl.a. konkurrence- og forbrugerpolitik, de generelle rammer for at drive virksomhed, indsatsen for enklere regler, IKT og digitalisering, intellektuel ejendomsret, CSR samt produktsikkerhed. Derudover har vi ansvar for at sikre vækst gennem deleøkonomi og fokus på digital sikkerhed.

I det internationale team arbejder vi med EU-politik i forhold til Rådet for konkurrenceevne og Rådet for transport og telekommunikation. Vi har særlig fokus på, at EU’s indre marked og industripolitik og ikke mindst det digitale indre marked skal være velfungerende, så virksomheder og forbrugere nemt kan handle og bevæge sig over grænserne. Derudover har vi bl.a. ansvar for søfartsområdet og dele af EU’s handelspolitik, det nordiske samarbejde og samarbejdet med Grønland og Færøerne.

I juridisk sekretariat bistår vi med lovprocessen, yder juridisk vejledning på ministeriets område, samt rådgiver og vejleder ministerierne omkring statsstøttereglerne.

Læs mere om arbejdsområderne i Område 2