Erhvervspolitik og planlægning (område 4)

Erhvervsministeriet arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner – life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt fiskeri, landbrug- og fødevarer. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling.

Område 4 arbejder med:

Område 4 har et tæt samarbejde med andre ministerier, VisitDenmark, Design Society, interesseorganisationer og erhvervslivet. Line Nørbæk

Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør 
lnb@em.dk, tlf. 91 39 94 41

Andreas Blohm Graversen

Andreas Blohm Graversen, kontorchef
Regional vækstpolitik og erhvervsudvikling
agr@em.dk, 91 33 71 40

Anders Thusgaard

Anders Thusgaard, kontorchef 
Turismepolitik og planlov  
ath@em.dk, tlf.: 91 39 94 00

Kasper Lindgaard

Kasper Lindegaard, kontorchef
Life science og landdistrikter
kaslin@em.dk, tlf.: 22 57 21 59

Jens Lundsgaard

Jens Lundsgaard, erhvervsdirektør. 
jel@evm.dk, tlf. 91 33 71 00.
Anders Holm
Anders Holm, kontorchef.
Center for vækst og udvikling i hele Danmark

ah@evm.dk, tlf. 91 33 70 02. 

Marie Kirkebæk EjlersMarie Kirkebæk Ejlers, kontorchefCenter for vækst og udvikling i hele Danmark

mke@evm.dk, tlf. 91 33 71 10

Jens Lundsgaard

Jens Lundsgaard, erhvervsdirektør. 
jel@evm.dk, tlf. 91 33 71 00.
Anders Holm
Anders Holm, kontorchef.
Center for vækst og udvikling i hele Danmark

ah@evm.dk, tlf. 91 33 70 02. 

Marie Kirkebæk EjlersMarie Kirkebæk Ejlers, kontorchefCenter for vækst og udvikling i hele Danmark

mke@evm.dk, tlf. 91 33 71 10

Jens Lundsgaard

Jens Lundsgaard, erhvervsdirektør. 
jel@evm.dk, tlf. 91 33 71 00.
Anders Holm
Anders Holm, kontorchef.
Center for vækst og udvikling i hele Danmark

ah@evm.dk, tlf. 91 33 70 02. 

Marie Kirkebæk EjlersMarie Kirkebæk Ejlers, kontorchefCenter for vækst og udvikling i hele Danmark

mke@evm.dk, tlf. 91 33 71 10

Tema