Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Første iværksætter er klar til Fintech Lab

Pressemeddelelse
27. juli 2018

Iværksættervirksomheden hiveonline bliver den første deltager i Finanstilsynets nye sandkasse, FT Lab. Finanstilsynet forventer snart at kunne udpege yderligere to virksomheder.

Særlig rådgiver til erhvervsministeren

Pressemeddelelse
13. juli 2018

Sille Beck-Hansen er blevet ansat som ny særlig rådgiver for erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Gode eksempler kan fremme tiltrængt konkurrence om offentlige opgaver

Nyhed
10. juli 2018

Effektive udbud, innovationspartnerskaber og udbud med forhandling. Det er blot nogle af de eksempler, som indgår i en ny case-samling, der skal fremme konkurrencen om offentlige opgaver i Danmark, for det er tiltrængt, mener regeringen.

Nu åbner anden ansøgningsrunde for projekter i landdistrikterne

Pressemeddelelse
5. juli 2018

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje åbner nu for anden gang i år for ansøgninger om støtte til nye forsøgsprojekter og projekter på de små øer.

Nominer din lokale ildsjæl til Landdistriktsprisen 2018

Pressemeddelelse
4. juli 2018

Nu har du mulighed for at indstille enten din lokale ildsjæl, foreninger, virksomheder eller din kommune til Landdistriktsprisen 2018. Prisen bliver uddelt af erhvervsminister Rasmus Jarlov for at hylde dem, der lokalt lægger store kræfter i at skabe en positiv udvikling, attraktive lokalsamfund og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Invitation til Landdistriktskonferencen 2018

Nyhed
4. juli 2018

Kom og få inspiration og faglig sparring på årets landdistriktskonference mandag den 17. september på Hotel Faaborg Fjord.

Ny rapport om oplevelsesøkonomiske centre

Pressemeddelelse
3. juli 2018

I forlængelse af planlovaftalen ”Et Danmark i bedre balance” blev der sidste år nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at undersøge barrierer og muligheder for at udvikle oplevelsesøkonomiske centre i Danmark.

Agil erhvervsregulering skal styrke morgendagens vækst

Pressemeddelelse
2. juli 2018

Den digitale udvikling går i dag hurtigere end nogensinde og vil få stadigt større indflydelse på vores samfund og på danske virksomheders konkurrenceevne og vækst.

Ny EU-aftale letter brugen af cloudtjenester i danske virksomheder

Pressemeddelelse
30. juni 2018

Dansk inspireret EU-aftale baner vejen for frie datastrømme i det indre marked med store potentialer for datacenterindustrien i Danmark.

Maksimalsatser ved finansiering af alment byggeri

Nyhed
29. juni 2018

Fastsættelse af den kontracykliske buffer for Danmark, Grønland og Færøerne for 2. kvartal 2018

Nyhed
29. juni 2018

Erhvervsministeren fastsætter hvert kvartal den kontracykliske buffersats for Danmark, Grønland og Færøerne.

Enklere regler skal bekæmpe madspild og fremme økologi

Pressemeddelelse
28. juni 2018

Efter forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler har regeringen besluttet at fjerne en række unødvendige regler. I denne omgang er der særligt fokus på fødevarevirksomheder.

Meddelelse om forhøjelse af den systemiske risikobuffer for eksponeringer på Færøerne

Nyhed
25. juni 2018

Erhvervsministeren forhøjer den systemiske risikobuffer for ekspo-neringer på Færøerne fra 1 pct. til 2 pct. fra den 1. januar 2019 og til 3 pct. fra den 1. januar 2020.

Nyhed fra erhvervsminister Brian Mikkelsen

Pressemeddelelse
20. juni 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen med personlig nyhed.

Brian Mikkelsen udpeger ny formand for Finanstilsynets bestyrelse

Pressemeddelelse
15. juni 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har i dag udpeget ny formand til Finanstilsynets bestyrelse.

Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger

Nyhed
14. juni 2018

En ændret udbudskultur og -adfærd hos både offentlige myndigheder og private virksomheder er en nødvendighed for at sænke omkostninger i offentlige udbud.

Flere SMV’er skal være grønne, cirkulære og mere konkurrencedygtige

Pressemeddelelse
13. juni 2018

Med et nyt initiativ vil erhvervsminister Brian Mikkelsen bane vej for, at flere små og mellemstore virksomheder bliver en del af den cirkulære økonomi til gavn for miljøet, klimaet og virksomhedernes konkurrenceevne.

Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020 i Dubai

Nyhed
13. juni 2018

Erhvervsministeriet sender nu udkast til bekendtgørelse vedrørende Danmarks deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2020 i Dubai i offentlig høring. Den offentlige høring løber frem til den 20. juli 2018. Bekendtgørelsen fastsætter krav til ansøgninger fra private aktører, der gælder for varetagelsen af Danmarks deltagelse ved EXPO 2020.

Iværksætterpanelet klar med nye anbefalinger

Pressemeddelelse
13. juni 2018

Iværksætterpanelet afleverer i dag bud på , hvordan regeringen kan styrke iværksætternes mulighed for og lyst til at skabe den næste generation af vækstsucceser i Danmark.

Borgernes retssikkerhed skal styrkes ved ekspropriation efter planloven

Pressemeddelelse
12. juni 2018

Regeringen ønsker at sætte borgeren før systemet - også når det kommer til kommunernes lokalplanlægning. Borgernes retssikkerhed skal derfor styrkes i situationer, hvor der er risiko for, at borgerens ejendom vil blive eksproprieret som et led i lokalplanlægningen.

11 millioner kroner til udvikling i landdistrikter

Pressemeddelelse
11. juni 2018

44 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger til Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de 11 millioner kroner i støtte til projekter, der understøtter væksten og udviklingen i landdistrikter og på de små øer.

Gode erfaringer fra store virksomheder skal styrke arbejdet med samfundsansvar

Nyhed
9. juni 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen tager nu endnu et skridt for at gøre det lettere for virksomheder at arbejde med deres samfundsansvar. Det sker med offentliggørelsen af en ny analyse af, hvordan virksomheder lever op til lovens krav om samfundsansvar. Analysen indeholder gode eksempler fra flere af landets største virksomheder, som kan inspirere andre.

Udviklingsplan udpeger 18 feriesteder på den danske Vestkyst

Pressemeddelelse
8. juni 2018

Partnerskab for Vestkystturisme har i dag 8. juni offentliggjort en ny udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en drivkraft for turismevæksten i Danmark. Én af planens centrale elementer er udpegningen af 18 udvalgte feriesteder, hvor turismeudviklingen fremover skal koncentreres.

Ny økonomiaftale med KL er på plads med et klart løft af kernevelfærden

Pressemeddelelse
7. juni 2018

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2019, der prioriterer den borgernære kernevelfærd med 2,3 mia. kr.

26 millioner kroner skal hjælpe udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse
7. juni 2018

Nyt projekt skal mindske antallet af ledige på kanten af arbejdsmarkedet gennem landsdækkende inklusionsindsatser. Projektet har netop fået tilsagn om 26 mio. kr. i medfinansiering fra EU’s Socialfond.

Kopihandel udgør fortsat et massivt problem

Pressemeddelelse
6. juni 2018

Handel med kopivarer koster hvert år tusindvis af arbejdspladser og tabt omsætning i milliardklassen for virksomheder i Danmark. Det viser nye tal fra EU, der for første gang opgør konsekvenserne af kopihandel inden for 13 sektorer i anledning af Verdens Anti-Piratkopieringsdag den 6. juni.

Ny økonomiaftale med Danske Regioner er på plads

Nyhed
5. juni 2018

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om regionernes økonomi for 2019, der sikrer et solidt økonomisk løft til sundhedsområdet næste år.

Danmark underskriver fælles europæisk blockchain-erklæring

Pressemeddelelse
4. juni 2018

Erhvervsministeren underskriver på vegne af regeringen erklæring om blockchain-partnerskab, som skal arbejde for en fælles europæisk blockchain-infrastruktur.

Historisk vækst fortsætter i de danske skibsregistre

Nyhed
1. juni 2018

Rederierne TORM og NORDEN flager tilsammen 11 skibe ind under Dannebrog. Dermed fortsætter den historiske udvikling, som i maj 2018 betød, at de danske skibsregistre nåede 20 mio. bruttoton for første gang nogensinde og nu er de hurtigst voksende skibsregistre i verden. ​

Fire nye initiativer skal forbedre turisters adgang til kollektiv transport

Pressemeddelelse
28. maj 2018

Projektgruppen ”Styrket dialog om turisters anvendelse af den kollektive transport” har offentliggjort en rapport med fire konkrete initiativer, der skal forbedre turisternes adgang.

Viser 30 af 1203
Vis 30 mere
Tema