Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Ny aftale vil sætte skub i den cirkulære økonomi

Pressemeddelelse
11. oktober 2018

Regeringen ønsker sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at fremme omstillingen til en mere cirkulær økonomi. I forlængelse af regeringens Strategi for cirkulær økonomi er partierne blevet enige om 11 initiativer, der vil fremme en cirkulær omstilling. I alt udmøntes 60 mio. kr. over en fireårig periode.

Nyt råd skal gøre danske virksomheder førende inden for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsdrift

Pressemeddelelse
10. oktober 2018

Regeringen lancerer nu Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, som skal være regeringens nye platform for dialog og aktiviteter om virksomheders strategiske arbejde med samfundsansvar og FN’s 17 Verdensmål.

P4G: Grønt topmøde i København med cirkulær økonomi i centrum

Pressemeddelelse
9. oktober 2018

Erhvervsministeren deltager i det grønne topmøde under navnet "P4G - Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 " i København den 19.–20. oktober.

Erhvervsministeren vil have mere fokus på kvalitet og gennemsigtighed i offentlige udbud

Pressemeddelelse
5. oktober 2018

Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil gennemføre to ændringer i udbudsloven. Der skal være mere gennemsigtighed om, hvad ordregivere lægger vægt på, og vurderingen af kvalitetsdimensionen i store, komplekse udbud skal styrkes.

Nyt lovforslag lægger op til at styrke borgernes retssikkerhed ved ekspropriation

Pressemeddelelse
3. oktober 2018

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har i dag fremsat forslag til ændring af planloven, hvor fokus blandt andet er på at styrke borgernes retssikkerhed ved kommunal ekspropriation.

Nyt lovforslag fra regeringen sikrer strategisk planlægning for landsbyer

Pressemeddelelse
3. oktober 2018

Onsdag den 3. oktober 2018 har erhvervsministeren fremsat et forslag til ændring af planloven, der blandt andet skal sikre, at kommunerne arbejder med strategisk planlægning for landsbyer.

Arbejdsgruppen for fair og lige konkurrence afleverer afrapportering

Nyhed
28. september 2018

Regeringen har modtaget afrapportering fra arbejdsgruppen om fair og lige konkurrence.

Ny rapport viser gevinsterne ved det indre marked på tværs af hele EU

Nyhed
27. september 2018

En ny rapport viser, at Danmark ikke er alene om at drage fordel af det indre marked. Rapporten understreger, at handlen med varer og tjenester inden for det indre marked er afgørende for den økonomiske aktivitet i alle medlemslande og står for 56 millioner jobs på tværs af EU. Endelig peger rapporten på, at det indre marked faciliterer små virksomheders deltagelse i europæiske og globale værdikæder.

Fastsættelse af kravet til den kontracykliske kapitalbuffer for Danmark, Grønland og Færøerne for 3. kvartal 2018

Nyhed
25. september 2018

For 3. kvartal 2018 fastsættes den kontracykliske buffersats til 1 pct. i Danmark.

Bedre vilkår til virksomheder, der sælger på nettet

Nyhed
25. september 2018

Regeringen ønsker at forbedre virksomhedernes vilkår, når de sælger deres produkter via platforme på nettet. EU-Kommissionen har fremsat forslag til ny forordning på området, og regeringen støtter intentionerne i forslaget.

SMV:Digital er klar til at byde de første små og mellemstore virksomheder indenfor

Pressemeddelelse
25. september 2018

Tirsdag d. 25. september åbner regeringens initiativ SMV:Digital, der skal styrke de små og mellemstore virksomheders digitalisering og e-handel.

10 danske topledere giver deres bud på, hvordan der kommer flere kvinder på ledelsesgangene

Nyhed
24. september 2018

Erhvervsminister Rasmus Jarlov og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen offentliggør mandag morgen et nyt inspirationskatalog, hvor en række administrerende direktører og bestyrelsesformænd giver deres bud på, hvordan danske virksomheder og institutioner får flere kvinder ind på ledelsesgangene og i bestyrelser.

Camilla Rygaard-Hjalsted bliver ny adm. direktør for Digital Hub Denmark

Pressemeddelelse
21. september 2018

Bestyrelsen bag Digital Hub Denmark har udpeget Camilla Rygaard-Hjalsted som første adm. direktør for hubbens sekretariat. Camilla Rygaard-Hjalsted tiltræder 1. november 2018 og kommer fra en stilling som Vice President i COWI for digitale services i området Geoservices, Mapping. Tidligere har hun været Executive Director for Innovation Center Denmark, Silicon Valley.

Presseinvitation: Lancering af inspirationscases til flere kvinder i ledelse

Nyhed
20. september 2018

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen og erhvervsminister Rasmus Jarlov lancerer på mandag en række inspirationscases, der skal give dansk erhvervsliv nye tanker og idéer til, hvordan de får flere kvinder på ledelsesgangene og i bestyrelseslokalerne.

Ny hvidvaskaftale bringer bødeniveauet i Danmark i den absolutte top i Europa og effektiviserer tilsynet med bankerne

Nyhed
19. september 2018

Regeringen, S, DF, RV og SF har i dag indgået en aftale, der styrker indsatsen for at bekæmpe hvidvask i danske pengeinstitutter.

Presseinvitation: Forventet pressemøde vedr. hvidvaskområdet

Pressemeddelelse
19. september 2018

Onsdag d. 19. september 2019 kl. 15.30 inviteres til pressemøde om forventet politisk aftale vedrørende hvidvask og terrorfinansiering. Tidspunktet er tentativt.

Advisory Board for Digital Hub Denmark udpeget

Pressemeddelelse
18. september 2018

Foreningen Digital Hub Denmark har netop udpeget et stærkt Advisory Board, som kan komme med ideer til, hvordan Danmark kan få et digitalt vækstmiljø i verdensklasse.

Politiske drøftelser går i gang om iværksætterselskaberne

Nyhed
17. september 2018

Erhvervsministeren indkalder til politiske forhandlinger om at afvikle selskabsformen iværksætterselskaber, som et led i indsatsen overfor svindel i virksomheder. Fremover vil små virksomheder i stedet skulle etablere sig som anpartsselskaber, som regeringen så til gengæld vil gøre billigere at stifte.

Landdistriktsprisen 2018 går til beboerne på Aarø

Pressemeddelelse
17. september 2018

Det blev beboerne på Aarø, der i dag fik overrakt Landdistriktsprisen 2018 af erhvervsminister Rasmus Jarlov på årets landdistriktskonference i Faaborg.

Erhvervsministeren besøger Singapore med fokus på søfart og fintech

Nyhed
7. september 2018

I de kommende fire dage besøger erhvervsminister Rasmus Jarlov Singapore, hvor han skal bakke op om Danmarks handelsmæssige og politiske interesser.

Danmark i top i ny opgørelse over implementering af EU-direktiver

Nyhed
4. september 2018

Europa-Kommissionen offentliggør årligt en resultattavle for implementering af regler i det indre marked (Single Market Scoreboard). Den seneste offentliggørelse fra 12. juli 2018 dækker 2017 og viser, at Danmark, Finland og Slovakiet er de lande, der ifølge Kommissionen samlet set klarer sig bedst på resultattavlen.

Styrket fokus på virksomheders omkostninger i offentlige udbud

Nyhed
3. september 2018

Omkostningerne ved at deltage i offentlige udbud rammer især små og mellemstore virksomheder hårdt. Myndigheder og repræsentanter for indkøbere og leverandører er gået sammen om at sætte fokus på at begrænse virksomheders omkostninger ved offentlige udbud.

Danmark skal omstilles til en cirkulær økonomi

Pressemeddelelse
1. september 2018

Regeringen lancerer sin Strategi for cirkulær økonomi. Med 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer sætter regeringen skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Omstillingen rummer potentielt store gevinster for både miljø og økonomi.

Lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet

Nyhed
30. august 2018

Regeringen præsenterer i dag det samlede forslag til finansloven for 2019. Med forslaget afsættes der samlet godt 2 mia. kr. i perioden 2019-2022 til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet.

Styrket indsats mod brodne kar på selskabs- og regnskabsområdet

Pressemeddelelse
27. august 2018

Regeringen sætter ind med flere kontrolmedarbejdere over for virksomheder, der bryder selskabs- og regnskabsreglerne og mistænkes for svindel. Regeringen har allerede i den kommende finanslov afsat 80 mio. kr. til indsatsen. 60 mio. kr. kommer fra finansloven, de restende 20 mio. kr. sker ved omprioritering i Erhvervsministeriet. Indsatsen målrettes de virksomheder, hvor der er særlige indikationer på, at der foregår ulovligheder.

Nye muligheder for butikker i hovedstadsområdet

Pressemeddelelse
23. august 2018

Som opfølgning på planlovsaftalen Danmark i bedre balance sender erhvervsminister Rasmus Jarlov et forslag til nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet i høring.

Første iværksætter er klar til Fintech Lab

Pressemeddelelse
27. juli 2018

Iværksættervirksomheden hiveonline bliver den første deltager i Finanstilsynets nye sandkasse, FT Lab. Finanstilsynet forventer snart at kunne udpege yderligere to virksomheder.

Særlig rådgiver til erhvervsministeren

Pressemeddelelse
13. juli 2018

Sille Beck-Hansen er blevet ansat som ny særlig rådgiver for erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Gode eksempler kan fremme tiltrængt konkurrence om offentlige opgaver

Nyhed
10. juli 2018

Effektive udbud, innovationspartnerskaber og udbud med forhandling. Det er blot nogle af de eksempler, som indgår i en ny case-samling, der skal fremme konkurrencen om offentlige opgaver i Danmark, for det er tiltrængt, mener regeringen.

Nu åbner anden ansøgningsrunde for projekter i landdistrikterne

Pressemeddelelse
5. juli 2018

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje åbner nu for anden gang i år for ansøgninger om støtte til nye forsøgsprojekter og projekter på de små øer.

Viser 30 af 1230
Vis 30 mere
Tema