Vækstfonden er "yderst relevant"

30-04-2014
Nyhed

Vækstfonden har med sine indirekte investeringer bidraget til tiltrækning af private investorer og kompetenceopbygning i det danske venturemarked, mens fondens låne- og garantiprodukter har medvirket til at sikre virksomhedernes adgang til finansiering under krisen. Det viser en ny, ekstern evaluering af Vækstfonden.

Udvalgte hovedresultater i evalueringen:

  • Vækstfonden har gennem sine indirekte investeringer bidraget positivt til udviklingen af og kapacitetsopbygningen i det danske venturemarked og til tiltrækningen af nye private investorer.
  • Vækstfondens lån og garantier har understøttet de danske virksomheders adgang til finansiering under krisen. Produkternes prissætning og dækning er rimelig og i god overensstemmelse med internationale standarder, ligesom det er positivt, at produkterne bliver bredt distribueret over hele Danmark og på tværs af sektorer.
  • Vækstfonden drives effektivt med driftsomkostninger på linje med andre sammenlignelige institutioner i andre lande.

I evalueringen bliver der udtrykt skepsis overfor, hvorvidt Vækstfonden fortsat bør engagere sig i direkte investeringsaktiviteter. Erhvervs- og Vækstministeriet vil på baggrund af evalueringen drøfte dette spørgsmål nærmere med Vækstfonden.

Evalueringen er gennemført af Damvad i samarbejde med professorerne Marc Cowling og Gordon Murray, University of Exeter. Evalueringen dækker Vækstfondens aktiviteter i perioden 2010-2012.

Evalueringen samt faktaark er vedlagt.

DGF Evaluation - Final report

Faktaark