Overskud fra salg af erindringsmønt går til FN’s verdensmål, veteraner og e-sport

Salget af regentparrets erindringsmønt har genereret et overskud, hvoraf halvdelen - 9,5 millioner kroner - skal fordeles af erhvervsministeren. De midler har erhvervsministeren med finansudvalgets tilslutning fordelt til initiativer inden for i alt tre forskellige kategorier.
Nyhed
27. juni 2018

Først og fremmest går overskuddet til initiativer, der har til formål at støtte op om FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Men også institutioner med fokus på veteraner og deres pårørende og e-sports-eventen BLAST Pro Series 2018 får del i pengene.

Der er tradition for, at midlerne fordeles til aktiviteter, hvis formål tilgodeser sociale, kulturelle eller velgørende formål. 

Tema