Danmark skal omstilles til en cirkulær økonomi

Regeringen lancerer sin Strategi for cirkulær økonomi. Med 116 mio. kr. fordelt på 15 initiativer sætter regeringen skub i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund, hvor man recirkulerer materialer og produkter, udnytter deres værdi til fulde og minimerer spildet. Omstillingen rummer potentielt store gevinster for både miljø og økonomi.
Pressemeddelelse
1. september 2018

Et stadigt stigende pres på jordens naturressourcer betyder, at vi må gentænke vores måde at
producere og forbruge på. Der er brug for, at vi omstiller Danmark til en mere cirkulær
økonomi.

Det skal sikre, at danske virksomheder fortsat har en høj konkurrenceevne og samtidig
bidrager til en bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og en fortsat økonomisk vækst.
Det kan fx ske ved at designe bygninger og produkter til at blive genbrugt, repareret og
genanvendt frem for at blive smidt ud. Eller ved at bruge biomassen til medicin, biobaserede
produkter og fødevareingredienser i stedet for simpel energiudnyttelse.

Det er samtidig afgørende, at vi foretager en klog omstilling, der styrker danske
virksomheder og deres stærke internationale konkurrenceposition, og som bidrager til at
skabe et bæredygtigt forbrug. Mange virksomheder og forbrugere er allerede godt i gang.
Men vi skal blive endnu bedre, hvis vi vil have et grønt og bæredygtig Danmark at give videre
til de næste generationer.

Derfor lancerer miljø- og fødevareministeren og erhvervsministeren i dag regeringens
Strategi for cirkulær økonomi. Den nye strategi følger op på anbefalingerne fra regeringens
Advisory Board for cirkulær økonomi med seks indsatsområder og 15 initiativer.

Initiativerne skal bidrage til at omstille Danmark til en mere cirkulær økonomi. Det skal bl.a.
ske ved at styrke virksomhedernes mulighed for at være drivkraft for den cirkulære
omstilling og skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer.
Regeringen har afsat 116 mio. kr. til at sætte skubbe i udviklingen.

- Vi er nødt til at se med mere kritiske øjne på vores uholdbart store forbrug af
naturressourcer. Ved at bruge færre materialer og øge genanvendelsen kan virksomheder få
mere værdi ud af mindre. Og samtidig giver det et bedre miljø, hvis vi bruger råvarerne så
fornuftigt og så mange gange som muligt, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-
Jensen.

- Med strategien ønsker vi at skabe bedre rammer for, at danske virksomheder kan udvikle
og eksportere cirkulære løsninger. Det skal skabe vækst og jobs i Danmark, samtidig med at
understøtte en grøn og bæredygtig udvikling. Derudover vil en mere cirkulær økonomi også
kunne bidrage til at sænke virksomhedernes omkostninger og derigennem gøre dem mere
konkurrencedygtige. Det gælder også for SMV’erne, som vi med strategien sætter et særligt
fokus på at understøtte. Det er afgørende, at den cirkulære omstilling er markedsdrevet og
giver mening både miljømæssigt og økonomisk, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Kort fortalt vil regeringen:


Strategi for cirkulær økonomi skal ses i tæt sammenhæng med Forsyningsstrategien, der
bl.a. skal tilskynde til en bedre udnyttelse af affaldet gennem øget konkurrenceudsættelse af
affaldssektoren.

Regeringens Strategi for cirkulær økonomi kan findes her.

Faktaark om cirkulær økonomi og regeringens nye strategi kan findes her.

Anbefalingerne fra regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi kan findes her.


Yderligere oplysninger:
Pressesekretær i Miljø- og fødevareministeriet Rune Gleerup, 9133 4766, rugle@mfvm.dk
Presserådgiver i Erhvervsministeriet Jesper Ingemann, 9139 9414, jesing@em.dk

Tema